taki wałek.. i ski furgot !$!

Temat: pełnomocnik czy współwłaściciel
Zegar systemowy wskazywał 2006-02-21 21:29, kiedy kam zdecydował(a) się
stwierdzić,że:


yayco napisał(a):
| Ok, nie wykluczam tego, ale raz jeszcze: kiedy nastąpiła zmiana?

przecież napisałem - 20 stycznia 2005 roku :) , ustawą z dnia 17 czerwca
2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych
innych ustaw, Dz.U. nr 162, poz.1691

KG


No tak, ewidentnie masz racje (hau, hau). Jakoś wzmiankę o dacie
przeoczyłem (podobnie jak i samą nowelizację).
Tyle tylko, że to moim zdaniem niewiele to zmienia.
Tyle tylko, że zamiast zwykłego zarządu masz teraz "czynności w
bieżących sprawach życia codziennego lub zmierzające do zaspokojenia
zwykłych potrzeb rodziny albo podejmowanej w ramach działalności
zarobkowej", co oczywiście jest bardziej precyzyjne, ale też stanowi
klauzulę generalną.


Źródło: topranking.pl/1234/pelnomocnik,czy,wspolwlasciciel.php


Temat: DG i pomagajÄąĄcy malzonek


On Fri, 24 Nov 2006, Klapuch :-) wrote:
powoli dochodzi do mnie fakt, że jak się ktoś uprze
to KAZDY wspolmalzonek jest osoba wspolpracujaca.
Przeciez juz z litosci drzwi otworzy


  Jak z litości i tylko drzwi, to już niekoniecznie: podstawą prawną
jest KRiO (Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy) :bo czynności do których
ktoś jest zobowiązany przepisem niekoniecznie są "świadczeniem
o wartości rynkowej" (po polsku: zobowiązania alimentacyjnego nie
można sprzedać, więc "wartości rynkowej" nie ma).
  Może to się wydawać śmieszne, ale ustawa o podatku dochodowym naprawdę
zawiera bezlitosny przepis że wszystkie przychody podlegają opodatkowaniu,
tyle że jest lista wyjątków. Być może w innych przepisach...


i pomoze przeniesc towar.


  A to już nie wiem :(

pzdr, Gotfryd


Źródło: topranking.pl/1853/dg,i,pomagajacy,malzonek.php


Temat: Pełne dopłaty tylko dla rolników jasnowidzów
Dostaniesz za trawy na gruntach ornych
Jeśli tylko masz obsadę zwierząt i w roku ubiegłym deklarowałeś te TUZ na
gruntach ornych, to dostaniesz PZ, tj. płatność zwierzęcą, za 2007. Już
zapowiedziano taką zmianę rozporządzenia. Pisano o tym również na stronie Min.
Rolnictwa i ARiMR.
Dodatkowo: jeśli małżeństwo ma sytuację, w której ON zarejestrowaną ma tylko
siedzibę ze zwierzętami (np z masowej akcji kolczykowania), a ONA zarejestrowała
się i składała wszystkie wnioski o dopłaty, to również JEJ się zaliczy te
zwierzęta - najczęściej mają bowiem wspólnotę ustawową, wspólnie gospodarują,
więc nie ma powodów do "karania" ich za taki stan (kodeks rodzinny i
opiekuńczy). To interpretacja z wczoraj, która wymaga akceptacji Min. Rolnictwa,
a ta chyba będzie. Podejrzewam, że będzie jeszcze kilka istotnych zmian i
interpretacji i tak rozporządzenie się dotrze - szkoda jedynie, że w takiej
atmosferze, a nie w konsultacjach w 2006 r. (w tym z ARiMR).
Obecnie trwają również prace nad usunięciem podwójnych numerów u małżonków i w
większości nie będzie żadnego karania i odbierania dopłat. Będą konieczne
zwroty, jeśli w wyniku posiadania dwóch numerów otrzymano więcej środków niż
otrzymałoby się mając tylko jeden - np z ONW gdy areał małżonków przekraczał 50 ha.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,30,60671978,60671978,Pelne_doplaty_tylko_dla_rolnikow_jasnowidzow.html


Temat: Pełne dopłaty tylko dla rolników jasnowidzów
Gość portalu: Leszek napisał(a):

> Jeśli tylko masz obsadę zwierząt i w roku ubiegłym deklarowałeś te TUZ na
> gruntach ornych, to dostaniesz PZ, tj. płatność zwierzęcą, za 2007. Już
> zapowiedziano taką zmianę rozporządzenia. Pisano o tym również na stronie Min.
> Rolnictwa i ARiMR.
> Dodatkowo: jeśli małżeństwo ma sytuację, w której ON zarejestrowaną ma tylko
> siedzibę ze zwierzętami (np z masowej akcji kolczykowania), a ONA zarejestrował
> a
> się i składała wszystkie wnioski o dopłaty, to również JEJ się zaliczy te
> zwierzęta - najczęściej mają bowiem wspólnotę ustawową, wspólnie gospodarują,
> więc nie ma powodów do "karania" ich za taki stan (kodeks rodzinny i
> opiekuńczy). To interpretacja z wczoraj, która wymaga akceptacji Min. Rolnictwa
> ,
> a ta chyba będzie. Podejrzewam, że będzie jeszcze kilka istotnych zmian i
> interpretacji i tak rozporządzenie się dotrze - szkoda jedynie, że w takiej
> atmosferze, a nie w konsultacjach w 2006 r. (w tym z ARiMR).


No i co przyklepali to w końcu?
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,30,60671978,60671978,Pelne_doplaty_tylko_dla_rolnikow_jasnowidzow.html


Temat: podwyższenie alimentów???pomózcie!!!
To bardzo ciekawa kwestia prawna i nie ma prostego rozstrzygięcia. Przeczytałem teraz trochę orzecznictwo Sądu Najwyższego, jak i komentarze do k.r.i o. Otóż wynika z nich, że jednak można żądać zasądzenia alimentów za okres wsteczny, ale nie dalszy niż poprzedni wyrok w sprawie alimentów. Warunkiem jest zajście zdarzenia w przeszłości (przed wytoczeniem powództwa) które spowodowało, że już od jakiegoś czasu uprawniony do alimentów nie otrzymuje ich w wysokości, która zaspokajałaby jego potrzeby. A więc należy tę okoliczność udowodnić, że już od jakiegoś czasu alimenty są zbyt niskie i wskazać przyczyny tego stanu rzeczy (podać dowody, argumentację). Żądanie pozwu winno chyba brzmieć: 1. wnoszę o zmianę wyroku z dnia ...... zasądzającego alimenty w kwocie ....... w ten sposób, że wnoszę o zasądzenie alimentów w kwocie .....
2. wnoszę o zasądzenie różnicy w wysokości alimentów za okres poprzedzający wytoczenie powództwa to jest za okres od ......
Potwierdza to uzasadnienie tezy VII wytycznych w sprawach alimentów z roku 1987, jak i komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pod red. K. Piaseckiego, Warszawa 2006, str. 843. Zastrzegam jednak, że komentarz traktuje tę sprawę jako nie do końca w praktyce sądowej rozstrzygniętą.

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,24087,41986555,41986555,podwyzszenie_alimentow_pomozcie_.html


Temat: PIT 37 po rozwodzie - można rozliczyć z dzieckiem?
No, już mam, trochę to trwało:

za osobe samotnie wychowujaco dziecko uwaza sie jednego z rodzicow albo
opiekuna prawnego,jezeli osoba ta jest panna,kawalerem,wdową, wdowcem,
rozwódką ,rozwodnikiem albo osoba w stosunku do ktorej sad orzekl separacje w
rozumieniu przepisow kodeksu rodzinnego i opiekunczego lub osobe pozostajaca w
zwiazku malzenskim jezeli jej malozonek zostal pozbawiony praw rodzicielskich
lub odbywa kare pozbawienia wolnosci.
opodatkowac swoje dochody w sposob prewidziany dla os samotnie wych dzieci moze
os. , ktora w roku podatkowym lacznie spelniala warunki :
dziecko było maloletnie,
bez wzgledu na wiek ,zgodnie z odrebnymi przepisami byl pobierany zasilek
pielegnacyjny
do ukonczenia 25 lat ,uczace sie w szkolach,
dziecko nie może mieć dochodu!
Według moich informacji na 99% można sie rozliczyc w ten sposób jesli cały rok
podatkowy spełniało się przesłanki
czyli 2005 na pewno nie wchodzi w grę, a co do 2006 to ze względu na
uprawomocnienie sie najlepiej zapytac Twojego (koniecznie) U.S. Najlepiej na
piśmie...


Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,24087,39229715,39229715,PIT_37_po_rozwodzie_mozna_rozliczyc_z_dzieckiem_.html


Temat: Ujawnić lewicowych homoseksualistów - domaga się L
>Liga Polskich Rodzin sprzeciwia się także ewentualnym zamiarom SLD powrotu do
>dyskusji o legalizacji aborcji na żądanie. W zamian LPR przedstawia
>propozycję zmian w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Projekt nowelizacji
>zakłada, że kobieta, która urodzi dziecko i zdecyduje się oddać je do
>adopcji, otrzymywałaby zwrot kosztów ciąży i połogu. Skrócony byłby też
>termin rozpatrywania wniosków adopcyjnych. (ck)

Dyskusja pomiędzy studentami w 2006 riku w/g wersji LPR. Studentka do
studentki. Muszę zajść w ciążę bo nie zdałam egzaminu. Jak będę w ciąży to nie
mogą mnie skreśłić ze studiów, a jak urodzę to oddam dziecko i dostanę
pieniądze na kontynuację studiów. A jeszcze jakiegoś frajera wytnę na alimenty.

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,52,8632510,8632510,Ujawnic_lewicowych_homoseksualistow_domaga_sie_L.html


Temat: Bardzo proszę o pomoc w kwestiu rozliczenia
Z pytania wynika, że w 2006 r. osiągał Pan dochody z umowy o pracę. Zatem
wystąpił u Pana dochód, od którego będzie możliwe odliczenie wydatków na
Internet w zeznaniu rocznym. Należy zwrócić uwagę, że ulga ta przysługuje z
tytułu korzystania z Internetu w miejscu zamieszkania. Ustawodawca nie narzucił
tutaj warunku osiągania dochodów z umowy o pracę w okresie korzystania z
Internetu (w przepisach regulujących zasady korzystania z ulgi brak jest
zastrzeżenia, że Internet ma być wykorzystywany przez osoby zatrudnione na
umowę o pracę i służyć np. do celów służbowych). Do skorzystania z odliczenia
wystarczy zatem osiągnięcie dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych,
ponoszenie wydatków na ten cel i ich udokumentowanie fakturą VAT wystawioną na
osobę korzystającą z ulgi oraz odliczenie w wysokości faktycznie poniesionych
wydatków, jednak w granicach nieprzekraczających limitu wynoszącego 760 zł.
Jeśli dochody z umowy o pracę były Pana jedynymi dochodami w 2006 r. i żona
też osiągnęła dochody opodatkowane na zasadach ogólnych wyłącznie za
pośrednictwem płatnika (z umowy o pracę i działalności wykonywanej osobiście ),
to macie Państwo prawo rozliczyć się wspólnie (zakładając oczywiście, że
spełniacie Państwo wszystkie warunki takiego rozliczenia określone w art. 6
updof). W takim przypadku właściwym formularzem będzie PIT-37.
Jeśli chodzi o zapłatę za faktury z konta żony, to prawa do odliczenia można
bronić powołując się na regulacje zawarte w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.
Zgodnie z art. 31 par. 2 pkt 1 krio do majątku wspólnego małżonków należą w
szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności
zarobkowej każdego z małżonków. Zatem można argumentować, że co prawda przelew
był wykonany z konta żony, ale zapłata nastąpiła ze środków będących Państwa
wspólną własnością (zakładając oczywiście, ze posiadacie Państwo wspólność
majątkową).

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,895,59367287,59367287,Bardzo_prosze_o_pomoc_w_kwestiu_rozliczenia.html


Temat: alimenty od malżonka winnego - bezterminowo!
alimenty od malżonka winnego - bezterminowo!
Ostatni wyrok trybunalu konstytucyjnego obala twierdzenie iż alimenty należą
się tylko przez 5 lat!

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
bap-psp.lex.pl/serwis/du/2006/0457.htm
z dnia 11 kwietnia 2006 r.
sygn. akt SK 57/04
(Dz. U. z dnia 18 kwietnia 2006 r.)
Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Marian Zdyb - przewodniczący,
Wiesław Johann,
Marek Mazurkiewicz,
Andrzej Mączyński - sprawozdawca,
Janusz Niemcewicz,
protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego,
na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2006 r., skargi konstytucyjnej Andrzeja H. o
zbadanie zgodności art. 60 § 1 i 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks
rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, ze zm.) w zakresie, w jakim
obciąża małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia obowiązkiem
alimentacyjnym nieograniczonym w czasie (o ile małżonek niewinny nie wstąpi w
nowy związek małżeński), z art. 2 i art. 64 w związku z art. 31 ust. 3
Konstytucji,
orzeka:
Art. 60 § 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. Nr 9, poz. 59, ze zm.) w zakresie, w jakim stanowi, że wynikający z
art. 60 § 1 tego kodeksu obowiązek dostarczania przez rozwiedzionego
małżonka, który został uznany za winnego rozkładu pożycia, środków utrzymania
drugiemu rozwiedzionemu małżonkowi, nie wygasa wskutek upływu czasu, jest
zgodny z art. 64 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej i z nakazem urzeczywistniania zasad sprawiedliwości społecznej
wyrażonym w art. 2 Konstytucji.
* * *

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,571,42491696,42491696,alimenty_od_malzonka_winnego_bezterminowo_.html


Temat: SLD: Pięć lat za karę cielesną wobec dziecka
Dzień 24.05.2006 zapowiadał się nieciekawie, i tak by się pewnie skończył
gdyby nie te oto słowa, którymi uraczył(a) nas M. Pipko:


http://wiadomosci.onet.pl/1327743,11,item.html


http://www.pismo.niebieskalinia.pl/index.php?id=303

Fragment zawartości:

Nie bij dziecka swego
Nadal jednak potrzebny jest w Polsce przepis o zakazie karcenia z
naruszeniem godności. Powinien być umieszczony w kodeksie rodzinnym i
opiekuńczym, który zdecydowanie i jasno uznaje kary fizyczne i psychiczne
za niedozwolone w procesie wychowania dzieci. Dzieci mają prawo do opieki,
bezpieczeństwa i dobrego, właściwego wychowania. Dzieci traktuje się z
respektem należnym każdej jednostce. Zakazane jest stosowanie wobec dzieci
kar cielesnych i innych poniżających metod.

Te zaczerpnięte ze szwedzkich doświadczeń zdania, nadal oczekują na
wprowadzenie. Wielu, podobnie jak początkowo w Szwecji, będzie protestowało
przeciwko takiemu zapisowi, twierdząc, że doprowadzi on do traktowania
rodziców na równi z kryminalistami, a cała masa dzieci nie nauczy się w
efekcie ani dobrych manier, ani tego, jak należy się zachowywać. Z czasem
przeważy pewnie i u nas argument, że w wolnym, demokratycznym
społeczeństwie używa się argumentów, a nie razów i ciosów.

Jeśli nie umiemy przekonać naszych dzieci słowami, to z pewnością nie
przekonamy ich biciem i przemocą.

Na liście Światowej inicjatywy na rzecz zniesienia kar cielesnych wobec
dzieci możemy przeczytać, że w Polsce istnieje wprawdzie wprowadzony w
Konstytucji (art. 40) zakaz stosowania kar cielesnych, ale nie został on
potwierdzony zakazem w kodeksie rodzinnym. Czas już zrezygnować z
pozaustawowego kontratypu karcenia, który towarzyszy art. 217 kk. Nie
oznacza to potrzeby uruchamiania kodeksu karnego. Oznacza potrzebę
wprowadzenia zmian w art. 95 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

=======
I parę słów Korczaka:

"Kiedy jesteście zmęczeni i źli, wtedy kiedy dzieci są nieznośne i
wyprowadzają was z równowagi, wtedy kiedy gniewacie się i krzyczycie ,
wtedy, kiedy chcecie karać w uniesieniu - pamiętajcie o zalęknionym, szybko
bijącym sercu dziecka."

"Nie ma dzieci - są ludzie; ale o innej skali pojęć, innym zasobie
doświadczenia, innych popędach, innej grze uczuć."

"Wiara w pięść zabija szacunek dla intelektu, uczucia człowieka, oślepia i
rozjątrza. (...) Nie: moich uczniów nie wolno bić rodzicom. Moich
najgorszych nawet nie oddam na poniewierkę i kalectwo do Studzieńców
[zakład poprawczy]".

"Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw, do sprawiedliwego
ich rozważania."

"Wychowywać to znaczy: nie deptać, nie poniewierać, nie gasić, spieszyć –
dziecko ma prawo by było tym czym jest."


Źródło: topranking.pl/1745/sld,piec,lat,za,kare,cielesna,wobec,dziecka.php