taki wałek.. i ski furgot !$!

Temat: Stan Wojenny
O godzinie 00.45 zostałem obudzony wrzaskiem ALARM!!!! ktory to wrzask rozległ się na korytarzu koszar 37 PZ (15 Olszytńska DZ) w Morągu, w którym to slawetnym oddziale zlokalizowano tzw. SPR (dla niewtajemniczonych Szkołę Podchorązych Rezerwy), a do której to "szkoły" miałem pecha trafic po prawie trzyletnim "miganiu" się od odbycia zaszczytnego obowiązku służby wojskowej. Efektem owego alarmu była moja trzygodzinna obecność w tzw. szczelinie przeciwlotniczej zlokalizowanej na terenie koszar, gdzie wraz z kilkunastoma biedakami miałem w ramach tzw. plutonu plot. zwalczać ogniem broni maszynowej :nisko nadlatujące samoloty". Przysięgam na głowy moich dziatek, iż ani jedno slowo z nin. postu nie jest przesadzone. Temperatura na zwenątrz wynosiła ok. -21 st. C a zatem przypominalsmy raczej niedzwiedzie polarne niż mobilnych zolnierzy Załozyliśmy bowiem na siebie wszystko co dało się założyć w ramach tzw. sortów). O tym, że ogłoszono stam wojenny dowierziałem sie ok. godziny 03.00 kiedy to po uporządkowaniu gigantycznego bałaganu litościwie przypomniano sobie o zagubionym w zaspie plutonie plot, scągnięto nas do koszar gdzie odtajaliśmy i gdzie dowódca tzw. Szkolnej baterii Artylerii był uprzejmu powiedzieć nam że własnie udalismy się na "wojnę". Hm...... uwierzcie że nie było miło....
Źródło: wolneforumgdansk.pl/viewtopic.php?t=1938Temat: Fritz Heitmann - budowniczy z Królewca w naszym mieście
Nie, Paweł nie przypadkiem- dokładnie! i św. Józefa i Serca Jezusowego jak i wiele innych poczytaj!
polecam :
A. Głowacz, Fritz Heitmann, architekt warmińskich kościołów, "Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski" R. 5, 2003 jest tam tez artykuł Jerzego Sikorskiego i Kasi Soczewicy o Koszarach w Ostródzie i wzmianki o Morągu
Źródło: ruciane-nida.org/sercemazur/viewtopic.php?t=570


Temat: Orkiestry, zespoły muzyczne i wokalne w Morągu
Andrew, opisując pierwsze zdjęcie sprzed 1945 roku wspomiał, że orkiestra wojskowa była z Ostródy ale zdarzało im się grywać w Morągu.
Po 1945 było odwrotnie. Orkiestra garnizonu morąskiego pogrywała czasami w Ostródzie.
Poniżej Orkiestra na czele z Kapelmistrzem Olszewski w "czerownych" koszarach w Ostródzie.
Lata 60-te.
Dokładniejszy opis składu orkiestry znajduje się w NK w galerii Przyjaciół Morągu w albumie "Zdjęcia zbiorowe - album roboczy"
Źródło: ruciane-nida.org/sercemazur/viewtopic.php?t=786


Temat: Deryl Waldren w Miłakowie i Morągu
W latach 70-tych za podanie takich informacji szło się do więzienia. Fajnie, że można teraz wszystko opublikować w Internecie i że już nie wsadzają.
Dzięki mariuszemc.
Teraz jesteśmy już zwarci i gotowi i czekamy na zmianę napisu.
Peace !!! (lub "room" jak było na jednym transparencie w Morągu).
Włodek mówił mi niedawno, że kiedyś (zapewne w latach 50 i wcześniej) na ulicy równoległej do koszar (była Wojska Polskiego) były dwa szlabany i wartownicy. Tak więc była to na wysokości koszar ulica zamknięta.
Czy my nie mamy już tu wątku pt wojsko lub podobnego?
Źródło: ruciane-nida.org/sercemazur/viewtopic.php?t=620


Temat: Armaty

To w którym roku "podmieniono" te armaty przy pomniku..?
Zrobiono to najprawdopodobniej w pierwszej połowie lat dwudziestych (do 1927 roku, bowiem wtedy obecne armaty już stały).
Być może, jedna z armat wz.1900 (lub inna podobna z dużymi kołami) była eksponowana na pomniku w Morągu na terenie koszar artyleryjskich w końcu lat trzydziestych. Nie wiem czy była to, któraś z armat sprzed ratusza.

Mnie zastanawia, że nazwa belgijskiego Liege (po niem. LĂźttich) mogła ewoluować w nazwę Łowicz (Lowitch). Pomylenie wątku polskiego (dla Prusaków: rosyjskiego) i belgijskiego jest prawdopodobne. Stąd dzieje armat mogą mieć wątki z pierwszej wojny jak i wojny prusko - francuskiej.
Poza ewentualnym zdobyciem dział przez oddziały gen. Ludendorffa raczej bym nie wiązał armat z jego osobą. Honorowym obywatelem miasta był nie on, a jego "partner" z "Tannenbergu" - Hindenburg.
Źródło: ruciane-nida.org/sercemazur/viewtopic.php?t=278


Temat: JW 1475 Morąg
W Morągu zosłalo mi jeszcze 110 ddc. Ogólnie w jednostce jest spoko, trzeba się tylko do niej przyzwyczaić. Sprzataniem rejonów zewnętrznych zajmuje się jakaś firma także żołnierze nie muszą wiele zamiatać chodników z liści i śniegu. Jednostka jest bardzo duża, ale jest w niej bardzo mało ludzi - wiele budynków stoi nieużywanych (chodzą słuchy że likwidują koszary w Morągu). Jedyny minus jesdnostki to jedzenie, także wybierający się na zasadniczą służbę w Morągu muszą się z tym liczyć, że dobrze nie pojedzą. Kolego mjr Gwiazda jeszcze jest.
Źródło: forum.wojsko.to2.pl/viewtopic.php?t=132


Temat: JW 1475 Morąg
W morągu to jest tak, Puki wojsko dobre to i kadra dobra, jak wojsko zle to potrafią tak dla rozrywki zrobic wymarsz do Pasłęka a to ze 30 km i jeszcze wrocic trzeba, z bronia i pelnym oporządzenim oczywiscie. Na zmechu bron jaka zołnierz dostanie to AK, PKT, RG z PM. Mało jest tam beryli, zołnierz postrzela sobie tam sporo bo jednoska ma własną strzelnice, co podobno w okręgu jest rzadkością. Jednostka nie posiada poligonu, jest plac cwiczeń taktycznych. Nawet fajanie jest zrobiony, 2 sale gimnastyczne, jedna stołówka (tragiczne jedzenie ale mozna sie przyzwyczaić. Sprzet cieżki to głównie BWP, Goździki, T72 w zapasie wojennym, jakieś stacje echolokacyjnę i inne ale raczej sporadycznie wyciągnę z garażu były. Biblioteka była na zewnątrz jednostki, więc pod wymówka wyjścia do biblioteki można było jakąś kontrabandę sprowadzić. Podobnie przechodząc całe PCT w wiosce która jest ze 30 minut drogi, 10 zl pól litra wybornej wódki samoróbki.
Jednostkę (koszary, plac cwiczen taktycznych, strzelicę)z lotu ptaka Można zobaczyć pod tym adresem:
http://www.zumi.pl/namapi...zukaj&cId=&sId=
Źródło: forum.wojsko.to2.pl/viewtopic.php?t=132


Temat: Dyslokacja ... dobre

Które z wymienionych baz Wojsk Lądowych uważacie za najbardziej perspektywiczne:
Złocieniec, Trzebiatów, Żagań, Braniewo, Bartoszyce, Morąg, Giżycko, Lublin, Słupsk?

Nie wszystkie znam, ale ...
Morąg ma jak na razie nieciekawą bazę warsztatową. Infrastruktura się "sypie". Czarno to widzę.
Giżycko jest miejscowością wypoczynkową i nie przewiduję dla niej jakiejś większej przyszłości militarnej, chociaż baza koszarowa jest, i to w nadmiarze. I raczej też się sypie, jak wszystkie obiekty koszarowe. Ale powoli.
Nie wymieniłeś Orzysza. Mimo że baza koszarowa, a zwłaszcza garaże są do ... niczego, stawiałabym na Orzysz. Wyremontowana stołowka i jeden niezaprzeczany atut. Można wyjechać czołgiem za bramę bez używania przyczep niskopodwoziowych i transportu kolejowego. A potem ... hulaj dusza. Jak w Wędrzynie.
Braniewo i Bartoszyce za blisko granicy. Z tymi dzisiaj czasami osiągania gotowości bojowej mogą zostać wyeliminowani z gry przez miłujących pokój sąsiadów takimi na przykład zestawami GRAD, zanim znajdą klucze do garaży .
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=24937


Temat: Przemiany strukturalne w Wojskach Lądowych
Z końcem roku pożegnaliśmy 16 BZ z Morąga, na jej miejscu jest już batalion zmechanizowany 20 BZ.
Kolejną jednostką zlikwidowaną z końcem roku jest 36 BZ z Trzebiatowa, a w koszarach po 36 BZ już urzęduje 3 batalion zmechanizowany podlegający 7 BOW ze Słupska.

Fotografie z pożegnania 36 BZ są tutaj: http://www.brwinow.pl/content/view/748/1/

Co następne do wycięcia w WL??
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=27045


Temat: Przetarg nieogranicz na odbiór i utylizację odpad kuchennych
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ODBIÓR I UTYLIZACJĘ ODPADÓW POKONSUMPCYJNYCH
Z JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1248 W BARTOSZYCACH
(KOMPLEKSY KOSZAROWE m. BARTOSZYCE i m. MORĄG)

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostka Wojskowa 1248, 11-200 Bartoszyce, ul. Wojska Polskiego 4.
tel. 089 762 7425, fax. 089 762 7448.


OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA, KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA:
www.przetargi.army.mil.pl

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU, WIELKOŚCI I MIEJSCA ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest:
Odbiór i utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych z kompleksu koszarowego m. Bartoszyce i m. Morąg w ilości szacunkowej 113.000kg.
Wielkość zamówienia;
Wartość netto zamówienia przekracza 14000 euro, a nie przekracza progów unijnych.
Miejsce wykonania zamówienia;
Jednostka Wojskowa 1248 w m. Bartoszyce i m. Morąg.

OFERTA WARIANTOWA: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od 01.02.2009r. do 31.01.2010r.


OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy spełniają:
1. Warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z póżn. zm.) tj.:
 posiadają uprawnienia do wykonania określonej czynności lub działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienie;
 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, (na podstawie art.24 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych),
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach wymienionych w rozdziale VI SIWZ, zgodnie z formuła „spełnia”, „nie spełnia”.
Zbadana zostanie zgodność formy treści dokumentów z wymaganiami SIWZ. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek z warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona.
Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu są zobowiązani dostarczyć dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VI SIWZ.

WADIUM: Zamawiający nie żąda wniesienie wadium.

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą z pośród ofert, które nie podlegających odrzuceniu według kryteriów określonych w rozdziale XIII SIWZ.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać w Kancelarii Jawnej Jednostki
( budynek nr 2 parter) w dni robocze w godz. 8:00 - 15:00, w dniu otwarcia ofert w godz. 8:00 do 10:00.
Termin składania ofert upływa w dniu: 15.01.2009r. do godz. 10:00
Oferty, które wpłyną do Kancelarii Jawnej po terminie do składania ofert, zostaną odesłane bez otwierania, po upływie terminu przeznaczonego na wniesienie protestu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.01.2009.r. o godz. 11:00

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

UMOWA RAMOWA: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

USTANOWIENIE DYNAMICZNEGO SYSYTEMU ZAKUPÓW: Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

ZASTOSOWANIE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ: Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej podczas przetargu.


ZATWIERDZAM
DOWÓDCA JW. 1248


gen. bryg. Leszek SURAWSKI
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4089


Temat: Zmina PN na odbiór i utylizację odpadów kuchennych
W związku z oprotestowaniem w/w prztargu z powodu niemożliwości wejscia na stronę internetową i złego kodu CPV następuje zmiana ogłoszenia
Nowe ogłoszenie
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ODBIÓR I UTYLIZACJĘ ODPADÓW POKONSUMPCYJNYCH
Z JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1248 W BARTOSZYCACH
(KOMPLEKSY KOSZAROWE m. BARTOSZYCE i m. MARĄG)

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostka Wojskowa 1248, 11-200 Bartoszyce, ul. Wojska Polskiego 4.
tel. 089 762 7425, fax. 089 762 7448.


OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA, KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA:
www.przetargi.army.mil.pl

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU, WIELKOŚCI I MIEJSCA ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest:
Odbiór i utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych z kompleksu koszarowego m. Bartoszyce i m. Morąg w ilości szacunkowej 113.000kg.
Wielkość zamówienia;
Wartość netto zamówienia przekracza 14000 euro, a nie przekracza progów unijnych.
Miejsce wykonania zamówienia;
Jednostka Wojskowa 1248 w m. Bartoszyce i m. Morąg.

OFERTA WARIANTOWA: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od 01.02.2009r. do 31.01.2010r.


OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy spełniają:
1. Warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z póżn. zm.) tj.: posiadają uprawnienia do wykonania określonej czynności lub działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
; posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienie; nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, (na podstawie art.24 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych),
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach wymienionych w rozdziale VI SIWZ, zgodnie z formułaspełnia, nie spełnia
Zbadana zostanie zgodność formy treści dokumentów z wymaganiami SIWZ. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek z warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona.
Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu są zobowiązani dostarczyć dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VI SIWZ.

WADIUM: Zamawiający nie żąda wniesienie wadium.

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą z pośród ofert, które nie podlegających odrzuceniu według kryteriów określonych w rozdziale XIII SIWZ.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać w Kancelarii Jawnej Jednostki
( budynek nr 2 parter) w dni robocze w godz. 8:00 - 15:00, w dniu otwarcia ofert w godz. 8:00 do 10:00.
Termin składania ofert upływa w dniu: 21.01.2009r. do godz. 10:00
Oferty, które wpłyną do Kancelarii Jawnej po terminie do składania ofert, zostaną odesłane bez otwierania, po upływie terminu przeznaczonego na wniesienie protestu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.01.2009.r. o godz. 11:00

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

UMOWA RAMOWA: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

USTANOWIENIE DYNAMICZNEGO SYSYTEMU ZAKUPÓW: Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

ZASTOSOWANIE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ: Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej podczas przetargu.


ZATWIERDZAM
DOWÓDCA JW. 1248


gen. bryg. Leszek SURAWSKI
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4108